Управителен съвет

Членове на УС на МИГ Девня - Аксаково

Протоколи от УС

2019

​Протокол УС 02.01.2019

Протокол УС 15.01.2019

Протокол УС 22.01.2019

Протокол УС 15.02.2019

Протокол УС 26.02.20192018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011