Програмен период 2007 - 2013

В този раздел са поместени всички документи, информационни материали, репортажи, новини и други материали, свързани с изпълнението на Стратегията за местно развитие на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" през програмен период 2007 - 2013 година