Процес на кандидатстване

  1. Информирайте се за целите на Стратегия за местно развитие на Общини Девня и Аксаково, както и за мерките по които ще се отпуска безвъзмездна помощ, за да сте готови при започване на проектния процес.
  2. МИГ Девня – Аксаково е установила два етапа в процеса на кандидатстване, като целта е да се избегне загубата на време за всички страни. Първи етап: попълване на формуляр за предложение на идея за развитие, което представлява кратко описание на Вашият проект.
  3. Екипът на МИГ ще разгледа Вашето заявление и в срок от 10 дни ще Ви покани на среща за обсъждане на вариантите и възможностите за осъществяването му. На тази среща ще получите конкретни отговори относно допустимостта на заложените от Вас дейности, ще се уточнят стъпките, които предстоят. Формулярът може да намерите на сайта на сдружението, както и от офиса в гр. Девня.
  4. Втори етап: попълване на Заявление за подпомагане на проект. Тук се изисква вече по-задълбочено представяне на Вашият проект. Ще са необходими бизнес план, финансова информация и др. За всяка от осемте мерки по които можете да кандидатствате има образец на този формуляр. Можете да ги откриете на нашият сайт, както и на сайта на ПРСР.
  5. Оценителна комисия разглежда, одобрява и класира всички постъпили в срок Заявления за подпомагане.
  6. Ако Вашият проект не отговаря на заложените в стратегията на МИГ цели или на регламентираните в нормативната уредба условия, Вие ще получите обоснован и мотивиран, писмен отказ. Ако сте одобрени, ще получите покана за сключване на договор за финансиране.

Формуляр за предложение на идея за развитие за физически и юридически лица.