Новини

[tag:rfld:13][150]

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в среща – дискусия, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в среща – дискусия, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР.  Срещата се състоя на 15 март в Културно-информационния център на гр. Балчик. На срещата присъстваха местни и...

Подробно

Подписани са първите три административни договора по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

  • Публикувано

Бенефициентите, одобрени по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня - Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП", сключиха договори за изпълнение на одобрените проектни предложения „Попчев стоун дизайн" ЕООД е българско ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ "Девня - Аксаково" взе участие в информационна среща, свързана с подхода ВОМР на 28.02-1.03.2019 г. в х-л "Камена", гр. Велинград

  • Публикувано

На 28 февруари и 1 март 2019г. в гр. Велинград екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в информационна среща на местните инициативни групи с управляващите органи на финансиращите ВОМР оперативни програми, Централно координ...

Подробно

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“...

  • Публикувано

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня &ndas...

Подробно

Приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“...

  • Публикувано

На 12.02.2019г. приключи оценката на постъпилото проектно предложение в рамките на втори краен срок за прием на проекти – 17:00 часа на 31.12.2018г. по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня &ndas...

Подробно

Покана за годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 28.01.2019 година 13.00 часа в сграда...

Подробно

В момента тече вторият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4

  • Публикувано

В момента тече вторият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 4.1 и мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“.   На 27 декември 2018 година постъпи искане за оттегляне на проектно предложения по&nbs...

Подробно

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

  • Публикувано

На 18 декември 2018г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в  гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 20 декември 2018г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха п...

Подробно

Покана за участие в конференции

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6

  • Публикувано

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“. На 09 декември 2018 година приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Пр...

Подробно