Новини

Информация за кандидатстване с проектни предложения към МИГ Девня-Аксаково

  • Публикувано

Уважаеми кандидати, Отвори  втория прием за набиране на проектни предложения по следните мерки: Мярка 121 " Модернизиране на земеделските стопанства" : от 01.10- 20.11.12 г. Общият разполагаем бюджет по мярката е 147 571,35лв. Мярка 12...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

На 26.04.2012 се проведе Общо събрание на СНЦ МИГ Девня - Аксаково

  • Публикувано

На 26.04.2012г. /четвъртък/ от 15:00ч. в зала Ритуална на Община Девня се проведе годишно Общо събрание на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”. На събранието присъстваха 68 члена на Сдружението. Събирането бе открито от Председателя на Управителния ...

Подробно

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково

  • Публикувано

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково за проекти свързани с подобряване качеството на живот в селските райони. Безвъзмездната финансова помощ е предоставена от Европейският съюз чрез Европейския земеделски фон...

Подробно