Новини

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в среща – дискусия, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в среща – дискусия, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР. 
Срещата се състоя на 15 март в Културно-информационния център на гр. Балчик.
На срещата присъстваха местни инициативни групи от североизточния регион.