Новини

МИГ "Девня - Аксаково" взе участие в информационна среща, свързана с подхода ВОМР на 28.02-1.03.2019 г. в х-л "Камена", гр. Велинград

На 28 февруари и 1 март 2019г. в гр. Велинград екипът на МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в информационна среща на местните инициативни групи с управляващите органи на финансиращите ВОМР оперативни програми, Централно координационно звено към МС и ДФЗ - РА.
На срещата бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с изпълнението на подхода ВОМР. Разгледани бяха въпроси, предварително зададени от местните инициативни групи, както и текущото изпълнение на Стратегиите.