Новини

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в обучения, свързани с прилагането на подхода ВОМР

МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в организираните от Управляващият орган на ВОМР обучения за заетите в прилагането на подхода ВОМР.
Обученията се проведоха в периода 23 – 24 април 2019 г. в гр. Балчик.
Обученията се проведоха в три паралелни модула:
"Наблюдение и контрол на проектите по линия на подхода ВОМР" с лектор Ива Павлова
"Добри практики в други страни-членки на ЕС и сътрудничество по подхода ВОМР" с лектор Николаус Тамаидис
"Закони и нормативна уредба, относими към подхода ВОМР" с лектор Даниел Динев