Резултати от търсенето

Публично обсъждане мярка 7.6 08 April 2020

... ява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ о ...
View | View in new page

Девета покана 03 October 2019

... 08 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“: ...
View | View in new page

Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.6 03 October 2019

... 08 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ ...
View | View in new page

Публично обсъждане мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 05 August 2019

... ява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ о ...
View | View in new page

Приключи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 11 December 2018

... ючи първият краен срок за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ...
View | View in new page

Обява за прием на проектни предложение по процедура BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ 29 October 2018

... 043 „МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ – МЯРКА 7.6 "ПРОУЧВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА" ...
View | View in new page

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.044 МИГ \\\\\\\\\\\\\\\\ 20 July 2018

... sp; специфичните  цели  за  всяка  програма.  Основните предизвикателства, свързани с прилагане на ВОМР в програмен период 2014 – 2020г., засягат необходимостта  от  с ...
View | View in new page

Публично обсъждане на мярка 7.6 10 May 2018

... ява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от ...
View | View in new page

Проведени са еднодневни срещи в гр. Аксаково и гр. Девня 26 October 2017

... о на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и ...
View | View in new page

Покана за участие в информационни срещи 18 October 2017

... о на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и ...
View | View in new page

Трета покана 12 March 2017

... 43 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ ...
View | View in new page

Покани 12 March 2017

... 43 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“&nbs ...
View | View in new page

Национално законодателство 12 March 2017

... ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 7.6 "ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА" ОТ М ...
View | View in new page

Лидер 09 January 2012

... иален подход: Подходът ЛИДЕР се прилага върху даден район, който обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или ...
View | View in new page