Оперативен план за изграждане на затворен цикъл в производството на протеини и за партньорство между Италия и България в производството на фуражи...